Spinoza '96

[an error occurred while processing this directive]

   The NWO Spinoza Awards
   Former Award Winners
   Spinoza Committee Report
   Acceptance Speech
   About Spinoza (ext.)
   van Benthem on Spinoza
   Johan van Benthem (ext.)

About Logic in Action

[an error occurred while processing this directive]

   Logic...
   ...in Action
   Logic in Action Themes

Subprojects

[an error occurred while processing this directive]

   Logic in Communication
   Dissemination of Logic
   Computational Logic

Contact Information

[an error occurred while processing this directive]

   Our People
   About this site

Logic Actions in..

[an error occurred while processing this directive]

   Amsterdam
   the Netherlands
   Europe
   The WorldProfessor dr. J.F.A.K. van Benthem

Spinoza Committee Report


Prof.dr. J.F.A.K. van Benthem (1949) is hoogleraar in de wiskundige logica en toepassingen van de logica aan de Universiteit van Amsterdam en bezet tevens de Bonsall Chair of Humanities aan het Department of Philosophy van Stanford University, alwaar hij is verbonden aan het Center for the Study of Language and Information.

In Amsterdam heeft Van Benthem vorm gegeven aan het Institute for Logic, Language and Computation (ILLC), dat deel uitmaakt van de erkende onderzoekschool Logica. Van Benthem is een internationaal erkende richtinggevende onderzoeker op het terrein van de logica en haar toepassingen in de taalkunde, filosofie, cognitiewetenschap en informatica. Zijn indrukwekkende wetenschappelijke oeuvre (tien boeken, ruim 170 tijdschriftartikelen, talloze besprekingen, voordrachten en cursussen) en ook zijn redactionele en organisatorische activiteiten kenmerken zich door een spreiding over deze vakgebieden en de innoverende wijze waarop hij ze met elkaar verbindt.

Van Benthem heeft de logica gepositioneerd als een bij uitstek interdisciplinaire wetenschap. Door zijn werk fungeert de logica als brug tussen alfa- en gamma-disciplines en de beta-wetenschappen. Vooral Van Benthems invloed op de formele taalkunde is groot. Hij heeft taalkundigen instrumenten aangedragen voor het formeel beschrijven van syntaxis en semantiek. Binnen de semantiek is zijn werk op het gebied van de theorie over gegeneraliseerde kwantoren (zoals woorden als 'nogal') baanbrekend. In de syntaxis heeft Van Benthem aan de wieg gestaan van de heropleving van de categoriale traditie. Zijn baanbrekende werk, met name op de aansluiting van categoriale grammatica met semantiek, heeft een zeer vruchtbare, nieuwe onderzoeklijn geopend. In de filosofische logica heeft Van Benthem vooral gewerkt aan modale logica. Meer recent heeft hij belangrijk werk verricht in de dynamische semantiek. Zijn onderzoek naar een omvattende theorie van dynamische systemen leidde ondermeer tot de ontwikkeling van de 'arrow-logic'.

Daarnaast hield Van Benthem zich met andere onderwerpen bezig en heeft hij met meer populariserende en opiniërende artikelen over onderwerpen in de filosofie, informatica en argumentatietheorie het belang van de logica als interdisciplinair instrument uitgedragen.

Van Benthem vervult een groot aantal functies in nationale en internationale organisaties. Hij was initiator van de European Association for Logic, Language and Information, hij is Council Member van de mondiale Association for Symbolic Logic, lid van de Academia Europaea en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en Member of the Board of Directors van TARK, de belangrijkse mondiale conferentie voor formele artificiële intelligentie. Hij is redactielid van zo'n tien internationale tijdschriften.

Van Benthem is een stimulerend en innoverend onderzoeker. Zijn aantrekkingskracht op jonge onderzoekers uit binnen- en buitenland is groot. Onder zijn inspirerende leiding hebben 38 promovendi uit binnen- en buitenland hun dissertatie afgerond, van wie velen naam hebben gemaakt.

Gezien het innoverende vermogen van Van Benthem en het hoge niveau van zijn onderzoek zijn van hem nog tal van initiatieven te verwachten die de Nederlandse positie van de logica, in het bijzonder in verband met de formele studie van de natuurlijke taal, verder zullen versterken. De SPINOZA-premie stelt hem in staat zijn activiteiten uit te breiden en zal tevens een sterke uitstraling hebben op andere groepen in de onderzoekschool Logica.