ILLC MasterClass Cognitie 2018

Docenten


 

Alle docenten zijn werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam (UvA).

 

 

Elsbeth Brouwer

Elsbeth Brouwer is UD wijsbegeerte aan de Faculteit der Geesteswetenschappen en doceert vakken op het gebied van de taalfilosofie, Filosofie van Cognitie en Filosofie van de Geest.

 Ashley Burgoyne  

 Ashley Burgoyne

Ashley Burgoyne is UD computationele musicologie aan de Faculteit der Geesteswetenschappen.

Lentz_TO  

Tom Lentz

Tom Lentz is UD formeel modelleren van cognitie en taal bij de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.