ILLC MasterClass Cognitie 2018

Home


De term cognitie slaat op een scala geestelijke vermogens of functies zoals leren,
taalgebruik, waarnemen, ruimtelijke oriëntatie, geheugen, bewegingscoördinatie, musicaliteit en redeneren. Deze functies moeten niet opgevat worden als netjes afgerasterde modules die in zekere zin onafhankelijk van elkaar opereren. Taalgebruik en redeneren zijn bijvoorbeeld afhankelijk van de geheugencapaciteit. Om deze functies te bestuderen worden technieken gebruikt uit o.a. de taalkunde, de filosofie, de logica, en de psychologie.

Wat maakt een liedje catchy? Hoe leren we een taal? Waarom is de ene puzzle moeilijker dan de andere? Is de menselijke geest gelijk aan een computer? Kortom, wat is denken eigenlijk?

Ben jij geïnteresseerd in taal, communicatie en wiskunde, maar misschien ook in filosofie, muziek en kunstmatige intelligentie? Vind je vakken in alfa-, beta- en gamma-richting interessant? Deze MasterClass biedt een interdiscplinaire benadering van cognitie en zou iets voor jou kunnen zijn!

De MasterClass Cognitie wordt georganiseerd door het Institute for Logic, Language and Computation (ILLC) van de Universiteit van Amsterdam. De MasterClass wordt aangeboden binnen de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica en de Faculteit der Geesteswetenschappen aan middelbare scholieren met niveau VWO 4 tot en met 6.

De vorige MasterClass werd in 2017 georganiseerd en ging over Logica.

Ga hier naar het aanmeldingsformulier!

Download de poster! [PDF]