Amsterdam Quantum Logic Workshop 2015


Privacy Statement ILLC


Nederlandse versie

(click here for english version)

Het Institute for Logic, Language and Computation (ILLC), gevestigd aan Science Park 107 1098 XG Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Institute for Logic, Language and Computation (ILLC)

http://www.illc.uva.nl/

Science Park 107

1098 XG Amsterdam

Tel: +31 20 525 6051

 

Het Institute for Logic, Language and Computation (ILLC) verwerkt via deze website (http://events.illc.uva.nl) geen persoonsgegevens meer, omdat niet langer persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

 

Het Institute for Logic, Language and Computation (ILLC) neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen gerelateerd aan deze website besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, bijvoorbeeld besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van het Institute for Logic, Language and Computation (ILLC)) tussen zit.

 

Het Institute for Logic, Language and Computation (ILLC) gebruikt bij deze website geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

English version

The Institute for Logic, Language and Computing (ILLC), located at Science Park 107 1098 XG Amsterdam, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

 

Contact details:

Institute for Logic, Language and Computation (ILLC)

http://www.illc.uva.nl/

Science Park 107

1098 XG Amsterdam

Tel: +31 20 525 6051

 

The Institute for Logic, Language and Computation (ILLC) no longer processes personal data via this website (http://events.illc.uva.nl), because it is no longer possible to leave personal data behind. We also do not use social media plugins.

 

The Institute for Logic, Language and Computation (ILLC) does not take decisions based on automated processing related to this website on matters that can have (significant) consequences for individuals, e.g. decisions taken by computer programs or systems, without involving a person (for example an employee of the Institute for Logic, Language and Computation (ILLC)).

 

The Institute for Logic, Language and Computation (ILLC) does not use cookies or similar techniques on this website.