Lang Leve de Logica! MasterClass Logica 2019 II
voor wiskunde C docenten

Home


 

Naar aanleiding van de MasterClass eerder dit jaar organiseert het ILLC een volgende MasterClass Logica gericht op Wiskunde C docenten met als doel deze groep te voorzien van achtergronden in de logica. De MasterClass zal bestaan uit 2 colleges en optioneel, mocht daar behoefte voor blijken te zijn, een derde college.

De voorbeelden die bij de colleges gebruikt zullen worden worden genomen uit bestaand lesmateriaal, examens en onderliggende theorie.

Het eerste college zal gaan over propositielogica, het tweede college zal gaan over kennislogica. Het onderwerp van het derde college blijft vooralsnog open. Meer informatie over de colleges is te vinden in het programma.

De colleges zullen plaatsvinden op 30 oktober, 6 november, en eventueel op 13 november 2019.

Aanmelden voor de MasterClass kan via het registratieformulier.

De MasterClass is een outreach activiteit van het ILLC. Met de MasterClass reeks probeert het ILLC prominente onderzoeksgebieden onder de aandacht te brengen van docenten en scholieren van het middelbaar onderwijs. Eerdere afleveringen van deze reeks waren